باربری تهران باربری تهران

باربری تهران مشهد

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
عزام کامیون به چابهار برای حمل کالاهای اساسی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:اعزام کامیون سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/45120 مورخ 98/08/18 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 114101/74/1 مورخ 98/08/14 دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص اعزام کامیون به بندر شهید بهشتی چابهار به منظور حمل کالاهای اساسی (جو، ذرت، برنج و شکر خام) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌98/941 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 33/86395ج مورخ 98/08/18 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 22167/م/ح مورخ 98/07/30 سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 6/2144/م/611 مورخ 98/07/18 معاون محترم امنیتی ، انتظامی و دبیر شواری تأمین شهرستان تهران و ضمائم مربوطه در خصوص عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی و جایگرینی نیروی کار ایرانی جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
قانون صدور چک مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:قانون صدور چک سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 81891/21ج مورخ98/08/01اتاق محترم اصناف تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 7/09/9017مورخ 98/07/23اتاق محترم اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 98/209899 مورخ 98/06/25 بانک مرکزی در خصوص قانون صدور چک ابلاغی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 635/ح/الف تاریخ نامه: ۴/ ۸/ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
پایان مهر: آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی! مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:آخرین مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۹۸ سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 78149/ب.م مورخ 98/07/21 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص آخرین مهلت استفاده از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی (پایان مهرماه سال 1398 )جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:‌ 609/ح/الف تاریخ نامه:‌ 98/07/23 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
دستورالعمل عرضه و فروش کنجاله سویا مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: دستورالعمل عرضه و فروش کنجاله سویا سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/40305 مورخ 98/07/21 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 98/915085ف . ص مورخ 98/06/25 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در خصوص دستور العمل عرضه و فروش کنجاله سویا بهمراه ضمیمه، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/858 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام کامیون به چابهار مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعزام کامیون سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/38722 مورخ 98/07/15 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 97950/74/1مورخ 98/07/13 دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعزام ناوگان به بندر چابهار جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/855 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
معرفی نماینده مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: معرفی نماینده سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/37946 مورخ 98/07/10 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، در خصوص معرفی نماینده تام الاختیار مدیر مؤسسه/شرکت، جهت پیگیری امور اداری و رسیدگی به شکوائیه رانندگان و صاحبان کالا و ... به اداره کل مذکور جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/818 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
کنترل و نظارت مستمر بر درج کد پستی/ شناسه ملی در بارنامه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: کنترل و نظارت مستمر بر درج کد پستی/ شناسه ملی در بارنامه سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/37099 مورخ 98/07/08 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 90429/74/1 مورخ98/07/01 دفتر حمل و نقل کالا در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/791 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ثبت و شناسائی ناوگان نیمه یدک امدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ثبت و شناسائی ناوگان نیمه یدک سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/36878 مورخ 98/07/07 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 87799/74/1مورخ 98/06/27 دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص ثبت و شناسایی ناوگان نیمه یدک جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/792 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام کامیون به چابهار و حمل ذغال سنگ به اصفهان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعزام کامیون به بندر چابهار سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/35071 مورخ 98/06/30 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 61/49002مورخ 98/06/23 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعزام ناوگان جهت حمل زغال سنگ از بندر چابهار به کارخانه ذوب آهن اصفهان جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:98/739 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران مشهد   وانت بار مشهد   باربری تهران به مشهد   باربری مشهد تهران   باربری مشهد به تهران   تلفن باربری مشهد   لیست باربری های مشهد   پایانه باربری مشهد   هزینه باربری تهران مشهد   نرخ باربری تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار   باربری   تهران مشهد   مشهد تهران   تلفن باربری تهران مشهد   پایانه باربری تهران مشهد   آدرس باربری تهران مشهد   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران مشهد   کامیونت کمپرسی تهران مشهد   کامیونت روباز تهران مشهد   کامیونت مسقف تهران مشهد   کامیون تهران مشهد   تریلی تهران مشهد   ترانزیت تهران مشهد   خاور تهران مشهد   تلفن باربری مشهد   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری مشهد   تلفن باربری تهران مشهد   باربری از تهران به مشهد   قیمت باربری تهران مشهد   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های مشهد   باربری مشهد   وانت بار تهران مشهد  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران مشهد © 2018
باربری باربری تهران مشهد 02188203216 ارسال ایمیل به باربری