باربری تهران باربری تهران

باربری تهران مشهد

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
بخشودگی جرائم مالیاتی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:بخشودگی جرائم مالیاتی سلام علیکم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 4178/ب.م مورخ 98/01/25 اتاق محترم اصناف، به پیوست تصویر بخشنامه شماره 5/98/200 مورخ 98/01/25 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 98/01/28 تاریخ نامه: 38/ح/الف - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر در غرف شماره ۲۷۱ تا ۲۹۷ و ۷۱ تا ۹۸ پایانه بار تهران مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر در غرف شماره 271 تا 298 6 و71 تا 98 پایانه بار تهران سلامٌ علیکم؛ احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 11/2256مورخ 98/01/25 سرپرست محترم پایانه حمل و نقل کالای تهران در خصوص عملیات اجرای سیستم گرمایشی با اجرای حفره در کف و سقف غرف مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و همکاری لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:98/56 تاریخ نامه: 98/01/28 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2613 مورخ 98/01/26 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 36/1456 مورخ 98/01/21 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خوزستان در خصوص اعزام کامیون به مقصد بندر امام (ره) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/59 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اشتغال غیر مجاز تبعه خارجی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اشتغال غیر مجاز تبعه خارجی سلام علیکم؛ احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 3369/ب.م مورخ 98/01/25 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص میزان جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال 1398 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 29/ح/الف تاریخ نامه: 97/01/27 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
رسال اصل توافقنامه مجری جدید مرکز طب کار تخصص اورندسلامت مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ارسال اصل توافقنامه مجری جدید مرکز طب کار تخصص اورند سلامت سلام علیکم احتراما، عطف به نامه شماره 11/1617 مورخ 98/01/21 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر توافقنامه فی مابین اداره کل مذکور و مرکز طب کار تخصصی اورند سلامت به منظور انجام معاینات سلامت رانندگان و صدور کارت سلامت در شهرستان صفادشت ملارد، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/36 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
منع بکارگیری مشولین غایب و فراری مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: منع بکارگیری مشولین غایب و فراری سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 33/1111 مورخ98/01/19 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 7/01/13104 مورخ 97/12/26 اتاق اصناف ایران در خصوص منع بکارگیری مشمولین غایب و فراری موضوع قانون نظام وظیفه عمومی و عدم صدور پروانه کسب برای افراد موصوف جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 98/01/19 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 222/ب.م مورخ98/01/17 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 102806 مورخ 97/12/19 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سامانه تدارکات الکترونیک دولت جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:‌ 9/ح/الف تاریخ نامه: 98/01/19 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
پیام تبریک نوروزی ریاست محترم کانون حمل و نقل - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a> / <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?mot23" rel="tag">Editorial</a>
بخش‌نامه‌های اتاق اصناف تهران در خصوص محاکمه متصدیان واحدهای صنفی به اتهام اخلال در نظم عمومی! مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 33/113277 مورخ 97/12/25 اتاق محترم اصناف تهران منضم به تصویر نامه شماره 1714/3/97/35426 مورخ 97/11/23 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاواتب مبنی بر حضور تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی بعنوان متهم به اخلال در نظم عمومی از طریق اجیر کردن کارگر جهت هدایت اجباری مشتریان به واحدهای صنفی متبوعه خویش، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 1233/ح/الف تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ممانعت غرف مؤسسات و شرکتهای حمل ونقل از اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی مستقر در پایانه بار تهران مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مستقر درپایانه بار تهران موضوع: ممانعت غرف مؤسسات و شرکتهای حمل ونقل از اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی مستقر در پایانه بار تهران سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/71848 مورخ 97/12/14 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در خصوص عدم همکاری تعدادی از غرف مستقر در پایانه بار تهران در اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی پایانه بار تهران ارسال می گردد، مقتضی است با عنایت به مضمون نامه مذکور، در جهت اجرائی شدن طرح موصوف، همکاری لازم معمول فرمایند. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران مشهد   وانت بار مشهد   باربری تهران به مشهد   باربری مشهد تهران   باربری مشهد به تهران   تلفن باربری مشهد   لیست باربری های مشهد   پایانه باربری مشهد   هزینه باربری تهران مشهد   نرخ باربری تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار   باربری   تهران مشهد   مشهد تهران   تلفن باربری تهران مشهد   پایانه باربری تهران مشهد   آدرس باربری تهران مشهد   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران مشهد   کامیونت کمپرسی تهران مشهد   کامیونت روباز تهران مشهد   کامیونت مسقف تهران مشهد   کامیون تهران مشهد   تریلی تهران مشهد   ترانزیت تهران مشهد   خاور تهران مشهد   تلفن باربری مشهد   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری مشهد   تلفن باربری تهران مشهد   باربری از تهران به مشهد   قیمت باربری تهران مشهد   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های مشهد   باربری مشهد   وانت بار تهران مشهد  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران مشهد © 2018
باربری باربری تهران مشهد 02188203216 ارسال ایمیل به باربری